TAFTIE

TAFTIE


taftie

V průběhu roku 2010 byla podniknuta řada kroků potřebných ke vstupu TA ČR do prestižní evropské sítě inovačních agentur TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) a v prosinci téhož roku byla TA ČR přijata za stálého člena této sítě.

TAFTIE je Evropská asociace předních národních inovačních agentur. Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mnohokrát mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Technologická agentura získala členstvím v síti přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které mohou být využity v jejím dalším rozvoji i v přípravě dalších programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kromě toho se aktivním zapojením do aktivit této sítě a jejich pracovních skupin bude agentura moci podílet na formování strategie budoucí podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských zemí. V neposlední řadě se zaměstnanci Technologické agentury účastní seminářů pořádaných tzv. Akademií TAFTIE, které účastníkům pomáhají získávat praktické znalosti a tím slouží k výměně zkušeností a rozvoji lidských zdrojů členských organizací sítě.